Mods

På denne siden vises mods det er batteri delen av "damperen". Denne bruker du for og avfyre damperen.