Vilkår For Tjenester

Domenenavn: https://Dampshop.no

 

BETINGELSER OG VILKÅR 

Denne nettsiden eies og administreres av Dampshop. Ved å gå inn på og bruke https://Dampshop.no-nettstedet, ("nettstedet"), godtar du å være juridisk bundet av disse vilkårene og betingelsene. Begrepene "deg" og "bruker" refererer til alle som går inn på nettstedet. Når du blar gjennom nettsiden og Dampshop-sidene, kan du få tilgang til andre nettsider som er underlagt andre bruksvilkår. Når du bruker disse nettstedene, vil du være juridisk bundet av de spesifikke bruksvilkårene som er lagt ut på slike nettsteder. Hvis det er en konflikt mellom disse vilkårene og de andre vilkårene og betingelsene, vil de andre vilkårene og betingelsene gjelde med hensyn til bruk av slike sider. Dampshop kan endre disse vilkårene og betingelsene når som helst uten varsel. Endringer vil bli lagt ut på nettsiden under "Vilkår &

1) BRUK AV NETTSIDEN

Dampshop gir deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden for gebyrene, hvis aktuelt, og under vilkårene angitt nedenfor. Nettstedet og innholdet, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, data, rapporter, meninger, bilder, bilder, grafikk, grafer, diagrammer, animasjoner og video ("innholdet"), som vises på nettstedet, kan være brukes kun til personlig og ikke-kommersiell bruk. Med mindre annet er tillatt under disse vilkårene og betingelsene, samtykker du i å ikke kopiere, reprodusere, modifisere, lage avledede verk fra eller lagre noe innhold, helt eller delvis, fra nettsiden eller å vise, fremføre, publisere, distribuere, overføre, kringkaste eller sirkulere innhold til noen, eller for kommersielle formål, uten uttrykkelig forhåndsgodkjenning fra Dampshop. Innholdet er den eksklusive eiendommen til Dampshop eller dets lisensgivere, og er beskyttet av opphavsrett og andre lover om immaterielle rettigheter. Alle varenavn, varemerker, tjenestemerker og andre produkt- og tjenestenavn og logoer på nettsiden og i innholdet tilhører deres respektive eiere og er beskyttet av gjeldende varemerke- og opphavsrettslover. Alle varemerkene, tjenestemerkene eller logoene (samlet kalt "merkene") som vises på nettstedet kan være registrerte eller uregistrerte merker for Dampshop eller andre. Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som å gi noen lisens eller rett til å bruke noen av merkene som vises på nettstedet uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Dampshop eller en tredjeparts eier av slike merker. Enhver uautorisert bruk av merkene eller annet innhold er strengt forbudt. For å be om tillatelse til å bruke innhold eller annet Dampshop-materiale, vennligst kontakt Dampshop på help.Info@Dampshop.no. Du kan ikke bruke nettstedet til ulovlige formål. Du skal respektere alle rimelige forespørsler fra nettstedet for å beskytte Dampshop sine eierinteresser i nettstedet.

2) REGISTRERING 

Som en del av registreringsprosessen må du velge et brukernavn og passord og gi nettstedet nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et brudd på denne avtalen, som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av tilgangen din.

3) BEGRENSNING AV ANSVAR

Du er fullt ut ansvarlig for aktiviteter utført av deg i forbindelse med din surfing og bruk av nettstedet. Hvis du er misfornøyd med innholdet eller nettstedet eller med disse vilkårene for bruk, er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel å slutte å bruke innholdet og nettstedet. Nettstedet vil ikke betale deg noen skader i forbindelse med din surfing eller bruk av nettet På grunn av antallet kilder som innholdet er hentet fra og de potensielle farene ved elektronisk distribusjon, kan det være forsinkelser, utelatelser eller unøyaktigheter i slikt innhold og nettsiden. INNHOLDET OG NETTSIDEN LEVERES "SOM DET ER", UTEN NOEN GARANTIER. VERKEN NETTSIDEN ELLER Dampshop GIR NOEN GARANTIER ELLER GARANTIER ANGÅENDE NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET, AKTUELL ELLER AKTUELT AV ELLER RESULTATER SOM SKAL INNHOLDES FRA, TILGANG TIL OG BRUKE NETTSTEDET, NETTSIDENS EGET INNHOLD, DET ANDRE INNHOLDET, ELLER EVENTUELLE MATERIALER SOM KAN TILGANGS (VIA EN DIREKTE ELLER INDIREKTE HYPERLINK ELLER ANNET) GJENNOM NETTSIDEN. NETTSTEDET FRASKRIVER SEG HERVED ENHVER OG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUK OG OM IKKE-KRENKELSE. VERKEN NETTSTEDET ELLER Dampshop SKAL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR BRUKEREN ELLER NOEN ANDRE FOR NØYAKTIGHET, FORSINKELSE, AVBRUDD I SERVICE, FEIL ELLER UTVILTELSE, UANSETT ÅRSAK, ELLER FOR EVENTUELLE SKADER SOM FØLGER AV DETTE. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL NETTSIDEN, Dampshop ELLER NOEN AV DERES TREDJEPARTSLISENGIVERE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPET TID, TAPTE PENGER, ELLER TAPET FORTSETT TORT, STRENGT ANSVAR ELLER ANNET, OG OM SLIKE SKADER ER FORUTSETTE ELLER UFORUTSETTE MED HENSYN TIL ENHVER BRUK AV NETTSTEDET. VERKEN NETTSTEDET ELLER NOEN AV DENS TILKNYTTEDE SELSKAPER, AGENTER ELLER LISENSGIVERE VIL VÆRE ANSVARLIG overfor DEG ELLER ANDRE FOR TAP ELLER SKADE SOM FØLGER AV BRUK AV NETTSTEDET, HELT ELLER DEL, ENTEN DET ER FORÅRSAKET AV ELLER KONTROLL SAMLING, TOLKING, RAPPORTERING ELLER LEVERING AV NETTSTEDET OG EVENTUELLT INNHOLD PÅ NETTSTEDET ELLER PÅ ANNEN MÅTE. UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL NETTSTEDET, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, AGENTER ELLER LISENSGIVERE VÆRE ANSVARLIG overfor DEG ELLER ANDRE FOR NOE BESLUTNING TATT ELLER HANDLING TATT AV DEG I ANSVAR PÅ SLIK INNHOLD ELLER NETTSTEDET.

4) LENKER TIL ANDRE NETTSIDER

Du kan, gjennom hypertekst eller andre datamaskinlenker, få tilgang til nettsider som drives av andre personer enn nettsiden. Slike hyperkoblinger er kun gitt for din referanse og bekvemmelighet, og er det eksklusive ansvaret til slike nettsiders eiere. Du godtar at nettstedet ikke er ansvarlig for innholdet eller driften av slike nettsteder, og at nettstedet ikke skal ha noe ansvar overfor deg eller noen annen person eller enhet for bruk av tredjeparts nettsteder. Med unntak av det som er beskrevet nedenfor, betyr ikke en hyperkobling fra denne nettsiden til en annen nettside at nettsiden støtter innholdet på det nettstedet eller operatøren eller driften av det nettstedet. Du er eneansvarlig for å bestemme i hvilken grad du kan bruke noe innhold på andre nettsteder du linker til fra nettstedet.

5) BRUKERENS INNHOLD

Brukeren gir Dampshop en ikke-eksklusiv rett til å bruke alt materiale som legges inn på nettsiden av brukeren (annet enn tredjepartsmateriale overført via privat elektronisk post) i noen av Dampshop sine trykte eller elektroniske publikasjoner ("Annet innhold") . Brukere som legger inn materiale på nettstedet er ansvarlige for det andre innholdet. Verken nettstedet eller Dampshop har noe ansvar for annet innhold, inkludert innholdet i meldinger eller informasjon som er lagt ut av brukere eller andre, eller for innholdet i informasjon som er tilgjengelig via direkte eller indirekte hyperlenker fra nettstedet. Nettstedet beholder imidlertid retten, som det kan eller ikke kan utøve etter eget skjønn, til å gjennomgå, redigere eller slette annet innhold som nettstedet anser for å være ulovlig, støtende eller på annen måte upassende. Du kan ikke legge inn eller distribuere noe materiale gjennom nettsiden som er salgsfremmende, inkludert oppfordringer om midler eller forretninger, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra nettstedet. Brukeren godtar å holde nettstedet og Dampshop skadesløs for alle skader, ansvar, kostnader, gebyrer og utgifter, inkludert rimelige advokatsalærer, som nettstedet, Dampshop, deres tilknyttede selskaper, ansatte og autoriserte representanter kan pådra seg som et resultat av enten: ( i) brukerens brudd på denne avtalen; eller (ii) materiale lagt inn på nettsiden med bruk av brukerens skjermnavn eller passord. Brukeren godtar å holde nettstedet og Dampshop skadesløs for alle skader, ansvar, kostnader, gebyrer og utgifter, inkludert rimelige advokatsalærer, som nettstedet, Dampshop, deres tilknyttede selskaper, ansatte og autoriserte representanter kan pådra seg som et resultat av enten: ( i) brukerens brudd på denne avtalen; eller (ii) materiale lagt inn på nettsiden med bruk av brukerens skjermnavn eller passord. Brukeren godtar å holde nettstedet og Dampshop skadesløs for alle skader, ansvar, kostnader, gebyrer og utgifter, inkludert rimelige advokatsalærer, som nettstedet, Dampshop, deres tilknyttede selskaper, ansatte og autoriserte representanter kan pådra seg som et resultat av enten: ( i) brukerens brudd på denne avtalen; eller (ii) materiale lagt inn på nettsiden med bruk av brukerens skjermnavn eller passord.

6) BETALINGER, KANSELLERING OG REFUSJON

All informasjon, rapporter, innhold og tilgangsrettigheter kjøpt på nettstedet kan ikke refunderes. Vi som forhandler skal ikke holdes under noe som helst ansvar for tap eller skade som oppstår direkte eller indirekte som følge av avslag på autorisasjon for enhver transaksjon, på grunn av at kortinnehaveren har overskredet den forhåndsinnstilte grensen som er gjensidig avtalt av oss med vår overtakende bank fra fra tid til annen. Bestilling etter behandling kan ikke kanselleres.

7) YTTERLIGERE JURIDISKE VILKÅR

Denne avtalen vil fortsette til den sies opp av enten din eller deg. Hver av partene kan si opp Avtalen ved å varsle den andre parten via telefon eller elektronisk post om beslutningen om å si opp. Dampshop kan avbryte eller endre nettsiden eller dens tilgjengelighet for deg når som helst. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene knyttet til nettstedet og erstatter alle andre avtaler, muntlige eller skriftlige, med hensyn til nettstedet. Unnlatelse av nettstedet, for å insistere på streng overholdelse av noen av vilkårene i denne avtalen, skal ikke tolkes som en fraskrivelse med hensyn til etterfølgende manglende overholdelse av slike vilkår eller bestemmelser. Denne avtalen er personlig for deg, og du kan ikke overdra dine rettigheter eller forpliktelser til noen. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen er ugyldig eller ikke kan håndheves under gjeldende lov, vil de gjenværende bestemmelsene fortsette med full kraft og virkning. Denne avtalen, dine rettigheter og forpliktelser, og alle handlinger som er tenkt i denne avtalen skal styres av lovene i India og underlagt jurisdiksjonen til domstolene i Bangalore, som om avtalen var en kontrakt som er helt inngått og fullstendig utført i Bangalore, og evt. rettstvister knyttet til denne avtalen skal utelukkende bringes til domstolene i Bangalore. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt. som om avtalen var en kontrakt som er helt inngått og fullført i Bangalore, og enhver rettstvist knyttet til denne avtalen skal utelukkende bringes til domstolene i Bangalore. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt. som om avtalen var en kontrakt som er helt inngått og fullført i Bangalore, og enhver rettstvist knyttet til denne avtalen skal utelukkende bringes til domstolene i Bangalore. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt.

8) ANTI-HACKING BESTEMMELSE

Du samtykker uttrykkelig i å ikke bruke denne nettsiden på noen måte eller til noe formål som er forbudt i henhold til disse vilkårene og betingelsene. I tillegg godtar du uttrykkelig å ikke: (1) bruke nettstedet til ethvert formål som er forbudt i henhold til noen lov eller forskrift, eller for å legge til rette for brudd på noen lov eller forskrift; (2) bruke eller forsøke å bruke en "dyplink", "skraper", "robot", "bot", "edderkopp", "data mining", "datakode" eller annen automatisert enhet, program, verktøy, algoritme, prosess eller metodikk eller manuell prosess som har lignende prosesser eller funksjonalitet, for å få tilgang til, erverve, kopiere eller overvåke noen del av nettsiden eller data eller innhold som finnes på eller aksessert via nettsiden uten skriftlig skriftlig forhånd samtykke; (3) skaffe eller forsøke å skaffe på noen måte materiale eller informasjon på nettstedet som ikke med vilje har blitt gjort offentlig tilgjengelig enten ved offentlig visning på nettstedet eller gjennom deres tilgjengelighet via en synlig lenke på nettstedet; (4) på ​​noen måte omgå eller omgå andre tiltak som brukes for å begrense eller forhindre tilgang til nettstedet eller dets innhold; (5) krenke sikkerheten til nettstedet eller forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet, data, materialer, informasjon, datasystemer eller nettverk koblet til en server tilknyttet denne nettsiden, gjennom hacking, passordutvinning eller andre måter ; (6) forstyrre eller forsøke å forstyrre funksjonen til nettsiden eller aktiviteter utført på eller gjennom nettsiden, inkludert tilgang til data, innhold eller annen informasjon før det tidspunktet det er ment å være tilgjengelig for allmennheten på nettstedet; (7) foreta eller forsøke noen handling som, etter eget skjønn av operatørene til dette nettstedet, påfører eller kan påføre en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning eller byrde på nettstedet eller slik operasjons infrastruktur.

 

 

  • Ansatte!

    På Dampshop AS i Åsane jobber det 4 personer. På bilde fra venstre vises: Silje, Per, og Elias. Sjefen sjølv er ikkje med på bilde men kan godt hende du møter på ham :)

Åpningstider

Dampshop Åsane og kundeservice sine åpningstider er:

Man-Fre: 10-20

Lør: 10-16

Dampshop AS

Org nummer: 913 854 551