Bruk av produktene

Dampshop.no  tar ingen ansvar for skader eller ulykker som oppstår grunnet feil eller skjødesløs bruk av våre produkter, eller kombinasjon av produkter. Kunden er selv ansvarlig for å følge dampshop.no's anbefalinger og advarsler ved bruk. Dampevæske som inneholder nikotin SKAL til enhver tid oppbevares utilgjengelig for barn og dyr (Dampshop selger ikke dampvæske med nikotin). Benytt kun godkjente batteri i dine mods/e-sigaretter.